pompe funebre

Ajutorul de înmormântare în 2022

Vestea privind decesul unui membru al familiei reprezintă un eveniment imprevizibil în viețile noastre, eveniment ce nu poate fi preîntâmpinat, dar care, ulterior, presupune costuri destul de ridicate în ceea ce privește înmormântarea. Drept consecință, statul român, în baza prevederilor legale, acordă o sumă de bani, denumită “ajutor de deces”, în vederea acoperirii parțiale a costurilor de înmormântare, în valoare de 6095 lei în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului și 3048 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Conform legislației în vigoare, acest ajutor de deces se acordă în cazul unei persoane asigurate, unei persoane pensionare ori unui membru de familie care nu este asigurat sau pensionar la data decesului (precum soțul, soția, copiii, părinții, bunicii).

Potrivit dispozițiilor legale, în ceea ce privește decesul unei persoane asigurate/unui pensionar, beneficiarul ajutorului de deces, poate fi, după caz:

 • soțul supraviețuitor;
 • copilul;
 • părintele;
 • curatorul;
 • orice altă persoană care prezintă dovada suportării cheltuielilor de înmormântare în cazul în care nici una dintre persoanele enunțate anterior nu a făcut o solicitare în acest sens.

De asemenea, în caz de deces al asiguratului ori al pensionarului ajutorul de deces se acordă în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării de către casa teritorială de pensii.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de deces, este necesar ca solicitarea să cuprindă următoarele acte, după caz:

 • cerere acordare ajutor de deces (potrivit modelului din Anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010);
 • certificat de deces în original și în copie;
 • actul de identitate al solicitantului în original și în copie;
 • actul din care să rezulte gradul de rudenie cu persoana decedată ori actul care atestă calitate de tutore, curator, mandatar în original și în copie;
 • dovada cheltuielilor de înmormântare suportate de către solicitant, în original și în copie;
 • actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original;
 • adeverinţă conform căreia, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii, în original;
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces referitoare la faptul că membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar.

Mai mult, conform dispozițiilor legale ajutorul de înmormântare reprezintă un salariu mediu brut pe economie care al cărui cuantum se stabilește anual, astfel încât salariul mediu brut pe economie să fie echivalent cu ajutorul de deces. În anul 2022 cuantumul ajutorului de deces este 6095 lei.

În astfel de clipe atât de dificile și inevitabile din viața fiecăruia dintre noi, Elvida Funerare vine în sprijinul tău oferind servicii funerare complete pe toată durata zilei (24h), atât țară, cât și în străinătate. Nu ezita să ne contactezi telefonic 24h/24h. De asemenea, ne găsești și la sediul nostru din Calea Plevnei nr. 214, Sector 6, București.