Ajutorul de înmormântare în 2023

Decesul unui membru al familiei sau al oricărei alte persoane dragi sufletului reprezintă un moment neprevăzut, plin de durere și tristețe, care atrage implicit și numeroase cheltuieli destul de ridicate în ceea ce privește înmormântarea. Astfel, potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 369/2022, statul român vine în sprijinul cetățenilor (persoane asigurate și pensionare) prin acordarea unui ajutor de deces, al cărui scop este de a acoperi parțial costurile privind înmormântarea.

Prin urmare, conform prevederilor Legii nr. 369/2022, statul român a stabilit cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2023 astfel:

 • 6,789 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 3,395 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

După cum se poate observa, față de anul 2022, ajutorul de deces acordat de statul român în cazul asiguratului sau pensionarului și în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului s-a mărit de la 6.095 lei la 6.789 lei, respectiv de la 3048 lei la 3395 lei.

De asemenea, conform dispozițiilor legale în vigoare, ajutorul de înmormântare reprezintă un salariu mediu brut pe economie care al cărui cuantum se stabilește anual, astfel încât salariul mediu brut pe economie să fie echivalent cu ajutorul de deces.

În anul 2023 cuantumul ajutorului de deces este 6.789 lei.

Ajutorul de deces prevăzut pentru anul 2023 se acordă începând cu data de 01.01.2023.

Cine poate beneficia de ajutorul de deces din partea statului?

În ceea ce privește decesul unei persoane asigurate/pensionare, beneficiarul ajutorului de deces poate fi soțul supraviețuitor/copilul/părintele/tutorele/curatorul/orice altă persoană care poate face dovada suportării cheltuielilor de înmormântare în cazul în care nici una dintre persoanele enunțate anterior nu a făcut o solicitare în acest sens.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, beneficiarul ajutorului de deces poate fi asiguratul sau pensionarul.

Care sunt membrii de familie ai asiguratului sau ai pensionarului?

 • soțul;
 • copiii proprii
 • copiii adoptați
 • copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani
 • copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
 • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Când se acordă ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se acordă în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării fie de către casa teritorială de pensii, fie de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

De ce acte avem nevoie când solicităm ajutorul de deces?

 • cerere acordare ajutor de deces (conform Anexei nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010);
 • certificat de deces în original și în copie;
 • actul de identitate al solicitantului în original și în copie;
 • actul din care să rezulte gradul de rudenie cu persoana decedată ori actul care atestă calitate de tutore, curator, mandatar în original și în copie;
 • dovada cheltuielilor de înmormântare suportate de către solicitant, în original și în copie;
 • actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original;
 • adeverință conform căreia, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii, în original;
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
 • declarație pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces referitoare la faptul că membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar.

În astfel de momente atât de dificile și dureroase din viața fiecăruia dintre noi, Elvida Funerare îți recomandă să apelezi cu încredere la serviciile funerare complete pe care oferim pe durata întregii zile (24h), atât țară, cât și în străinătate.

Ne poți contacta telefonic 24h/24h, pentru informații și pentru serviciile funerare complete pe care le oferim.

De asemenea, ne găsești și la sediul nostru din Calea Plevnei nr. 214, Sector 6, București.